Powered by RND
Lyssna på Skolforskningspodden i appen
Lyssna på Skolforskningspodden i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer

Skolforskningspodden

Podcast Skolforskningspodden
Podcast Skolforskningspodden

Skolforskningspodden

Skolforskningsinstitutet
Lägg till
Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämn...
Mer
Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämn...
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 31
 • Skolans demokratiuppdrag
  Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skolans demokratiuppdrag, och hur olika arbetssätt kan främja olika aspekter av demokratilärande.  Vi utgår från forskningssammanställningen Att lära demokrati som pekar på vikten av att ha ett öppet klassrumsklimat och att sätta eleverna i centrum. Vi diskuterar bland annat värdegrundsuppdraget som genomsyrar undervisningen, hur demokratiundervisningen kan ha en kompensatorisk roll, liksom hur man kan använda deliberativa samtal i klassrummet.  Dagens gäster är Charlotta Granath, förstelärare i demokrati i Sundbybergs kommun och lärarutbildare vid Södertörns högskola, och Erik Amnå, professor emeritus vid Örebro universitet. Programledare är Anna Hedman. Avsnittet spelades in i juni 2023. Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
  2023-07-19
  24:51
 • Likvärdiga läxor
  Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om läxor och likvärdighet. Vi får ta del av resultaten i forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande, och diskuterar hur man kan utforma en bra läxa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med läxan, och att prata om läxor med såväl elever och vårdnadshavare som lärarkollegor. Vi diskuterar även de nya rekommendationerna kring bedömningsgrundande läxor, och hur de kan påverka likvärdigheten. Gäster är Per Sahlström, lärare vid Eriksdalsskolan i Stockholms kommun, och Alva Appelgren, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman. Avsnittet spelades in på distans i mars 2023.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
  2023-05-03
  23:40
 • Individanpassat stöd för nyanlända elever
  Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om nyanlända elever och olika faktorer som påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan. Vi utgår från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassning och olika stödsystem kring eleven. Vi pratar om kartläggningar, och hur man kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Förberedelseklass eller direktplacering är en något många undrar över, men kan man kan säga att den ena modellen är bättre än den andra? Dagens gäster är Anna Kaya, förstelärare i svenska som andraspråk i Sollentuna kommun och samverkansstrateg vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, och Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman. Avsnittet spelades in i mars 2022. Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
  2023-04-13
  24:57
 • Forskning för och med lärare och förskollärare
  Dagens avsnitt handlar om Skolforskningsinstitutets utlysning och fördelning av forskningsbidrag.   Vi diskuterar institutets forskningsprofil, olika forskningsdesigner och hur ansökningarna kan se ut. Vi pratar också om lärares deltagande i forskningsprojekten, och hur processen går till när man bestämmer vilka som ska beviljas forskningsbidrag. Dagens gäst är Karin Stolpe, forskningssekreterare vid Skolforskningsinstitutet. Sedan inspelningen gjordes har Karin börjat jobba som lektor vid Linköpings universitet. Programledare är Anna Hedman. Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
  2023-03-09
  24:44
 • Skönlitteraturens roll i etikundervisningen
  Dagens avsnitt handlar om Att skärpa den etiska blicken och rösten, ett forskningsprojekt som har finansierats av Skolforskningsinstitutet.   Vi diskuterar hur man kan använda skönlitteratur i etikundervisningen, och hur projektgruppen har utvecklat modeller för detta. Vi pratar om fördelarna med gruppdiskussioner i klassrummet, och om olika perspektiv på etisk förmåga. Vidare tar vi upp betydelsen av att lärare och forskare samarbetar i alla delar av ett projekt, och hur det leder till ett lärande från två håll. Dagens gäster är Anna Skebäck, lärare i svenska och SO-ämnena, samt Annika Lilja och Christina Osbeck, båda vid Göteborgs universitet. Programledare är Anna Hedman. Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
  2023-02-07
  24:51

Fler podcasts i Utbildning

Om Skolforskningspodden

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till vuxenutbildningen. Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.
Podcast-webbplats

Lyssna på Skolforskningspodden, Snacka Snyggare och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Skolforskningspodden

Skolforskningspodden

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store