Powered by RND
Lyssna på Konkurrenten i appen
Lyssna på Konkurrenten i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer

Konkurrenten

Podcast Konkurrenten
Podcast Konkurrenten

Konkurrenten

Konkurrensverket
Lägg till
Konkurrensverkets podcast är podden för dig som vill veta mer om konkurrens och offentlig upphandling. Här diskuterar vi kartelljakter, konkurrenstillsyn, EU-re...
Mer
Konkurrensverkets podcast är podden för dig som vill veta mer om konkurrens och offentlig upphandling. Här diskuterar vi kartelljakter, konkurrenstillsyn, EU-re...
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 67
 • 68. Prata inte pris!
  Snart är det midsommar och därmed tid för jordgubbar och färskpotatis. Jordgubbstid är också ett lämpligt tillfälle för en påminnelse från Konkurrensverket om att inte prata om kommande priser eller prisstrategier. Det gäller för den som säljer jordgubbar och färskpotatis, och förstås också för den som säljer vilken annan vara eller tjänst som helst. Att berätta om sina framtida priser skickar en signal till andra om vilket pris de kan ta för sina jordgubbar, och prissignalering riskerar att skada konkurrensen. I det här avsnittet berättar Konkurrensverkets chefsekonom Arvid Fredenberg och Johanna Elveland, processråd på Konkurrensverket, vad prissignalering är, varför det är så problematiskt och varför det inte ska förekomma.  Genomlysning av livsmedelsbranschen Konkurrensverket bedriver just nu ett omfattande arbete som rör livsmedelsbranschen. De pågående projekten finns samlade på på vår webbplats. Genomlysning av livsmedelsbranschen (konkurrensverket.se)
  2023-06-15
  21:17
 • 67. Livsmedelsbranschen: Från producent till konsument
  Matpriser, hög koncentration och bristande konkurrens i dagligvaruhandeln. Marknaden för livsmedel har varit ordentligt i fokus under senaste tiden och många av de frågor som har diskuterats rör Konkurrensverkets uppdrag att arbeta för en effektiv konkurrens. Men hur ser livsmedelskedjan ut och vilka möjligheter har Konkurrensverket att agera mot eventuella oegentligheter? Martin Bäckström, enhetschef, och Ann-Britt Elenius, sakkunnig, ger en övergripande beskrivning av livsmedelsbranschen, en bakgrund till de höga matpriserna och klargör vilka verktyg Konkurrensverket har till sitt förfogande för att främja väl fungerande marknader.  Länkar: Konkurrensverket bedriver just nu ett omfattande arbete som rör livsmedelsbranschen. De pågående projekten finns samlade på temasidan Genomlysning av livsmedelsbranschen. Genomlysning av livsmedelsbranschen (konkurrensverket.se)
  2023-05-24
  49:06
 • 66. Från omreglering till digitalisering – 30 år med Konkurrensverket
  Omreglering av marknader, ett allt närmare samarbete med EU och en omvälvande digitalisering av företag och marknader. Det är några av de förändringar som har präglat Konkurrensverkets arbete sedan myndigheten bildades för 30 år sedan. Det här avsnittet av Konkurrenten är en betraktelse över några av de händelser som har präglat Konkurrensverkets verksamhet sedan tillkomsten. Lyssna på Göran Karreskog och Björn Axelsson när de gör nedslag i myndighetens historia. Båda har jobbat på Konkurrensverket i många år – och båda har mängder av intressanta erfarenheter och djupa kunskaper att dela med sig av.
  2023-01-26
  42:42
 • 65. Valfrihetssystem - därför ska du informera
  Saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Så ska informationen som lämnas om de leverantörer som ingår i ett valfrihetssystem se ut enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Nu vill Konkurrensverket öka kunskapen om myndigheternas informationsansvar. Lyssna på Konkurrensverkets medarbetare Mahshid Sepahvand, jurist, och Erika Svärdh, kommunikationschef. Erika har i sin tidigare roll som kommunikationschef på en socialförvaltning jobbat med frågor som rör LOV och informationsansvaret. textversion
  2022-11-02
  24:22
 • 64. Betalningar, annulleringar och repressalier – ett år med LOH
  Vi uppmärksammar att det är ett år sedan lagen om otillbörliga handelsmetoder (LOH) trädde i kraft. Det gör vi genom att diskutera några av de viktigaste frågorna som medarbetarna på Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder har knäckt på under lagens första år. Juristerna Juliette Lehucher och Joakim Palm lotsar oss igenom bland annat betalningar och annulleringar, så kallade UTP-rabatter, utförsäljningsupplägg och olika former av repressalier. De berättar också vilka frågor de skulle vilja se mer av och varför.
  2022-10-20
  39:29

Fler podcasts i Stat och kommun

Om Konkurrenten

Konkurrensverkets podcast är podden för dig som vill veta mer om konkurrens och offentlig upphandling. Här diskuterar vi kartelljakter, konkurrenstillsyn, EU-regler, hur du upphandlar effektivt och mycket mer.
Podcast-webbplats

Lyssna på Konkurrenten, The Real Story och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Konkurrenten

Konkurrenten

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store