Powered by RND
Lyssna på Sieps Podcast i appen
Lyssna på Sieps Podcast i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer

Sieps Podcast

Podcast Sieps Podcast
Podcast Sieps Podcast

Sieps Podcast

Sieps
Lägg till
Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för r...
Mer
Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för r...
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 61
 • von der Leyens linjetal – bokslut och framtidsvisioner
  Årets linjetal om tillståndet i EU hölls sedvanligt av kommissionens ordförande vid Europaparlamentets första plenarsammanträde efter sommaruppehållet, i Strasbourg. Det var Ursula von der Leyens sista tal för mandatperioden, och hon framhöll mycket som hennes kommission har åstadkommit. I juni väntar val till Europaparlamentet i och därefter tar processen att ta fram en ny kommission fart. Men att mandatperioden går mot sitt slut hindrade inte Ursula von der Leyen från att tala visionärt om framtiden när det gäller bland annat stödet till Ukraina, utvidgningen, miljöfrågor, jämställdhet, konkurrenskraft och migration. Om dessa frågor och kopplingen till Sverige och svenska förhållanden talar vi om i detta avsnitt av Sieps Podcast. Till vår hjälp har vi gästerna Rolf Fredriksson, journalist och tidigare SVT-korrespondent i Bryssel, och Göran von Sydow, direktör på Sieps. Vi passar också på att sätta talet i ett historiskt perspektiv och att diskutera talets format. Vem vänder hon sig till egentligen? Hur står sig årets tal jämfört med tidigare kommissionsordförandens? Vi blickar även framåt och diskuterar den efterföljande debatten med europaparlamentarikerna och huruvida von der Leyen kan komma att nomineras till ordförande även för nästa mandatperiod. Programledare är Karin Flordal och Gustaf Olsson. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  2023-09-14
  55:58
 • Ekonomisk oro, nya finanspolitiska regler och 20 år sedan euroomröstningen
  I höstens första avsnitt av Sieps Podcast står EU:s ekonomi i fokus. Hur mår EU:s ekonomi egentligen och vilka utmaningar står man inför? Kommissionen har presenterat ett förslag på reform av EU:s finanspolitiska regelverk och målet är att implementera detta i början av 2024, men förhandlingar pågår. Vilka förändringar handlar det om och vilka problem ska de lösa? Avsnittet tar också upp recessioner och ekonomiska kriser relaterat till EU:s ekonomi i dagsläget. Är EU bättre rustat för framtida kriser nu än tidigare? Dagens gäster är Jonas Eriksson och Monika Hjeds Löfmark, båda nationalekonomer på Sieps. Med utgångspunkt i deras nyligen publicerade rapporter tar vi tempen på EU:s ekonomi. Den 14 september är det 20 år sedan folkomröstningen om euron ägde rum i Sverige. Med två nationalekonomer i studion och med ett planerat seminarium om omröstningen på årsdagen, passar vi på att samtala även om denna fråga. Programledare är Karin Flordal och Gustaf Olsson. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  2023-08-31
  57:04
 • Experterna om hur det gick med knäckfrågorna
  Bara några dagar återstår av det svenska EU-ordförandeskapet och detta avsnitt av Sieps Podcast tar upp några av de knäckfrågor som Sverige har haft att hantera. Hur har det gått med enigheten i stödet till Ukraina, migrationsfrågorna, den gröna omställningen och hälsopolitiken?Inför Sveriges EU-ordförandeskap publicerade Sieps i höstas en samlingspublikation där forskare och utredare tog upp ett antal knäckfrågor som skulle bli aktuella under våren. Nu när ordförandeskapet är på sluttampen vågar sig Sieps Podcast på en summering av hur det gick med några av de frågor som togs upp i publikationen.Katarina Engberg, senior rådgivare på Sieps, beskriver hur enigheten om EU:s stöd till Ukraina har hållit sig stark i grund och botten men också mött utmaningar. En komplicerad fråga i detta sammanhang är också hur Ukrainas närmande till EU ska hanteras.Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap på Sieps, följer migrationsfrågorna på nära håll. På det området har det svenska ordförandeskapet enat rådet kring flera delar av kommissionens förslag till en ny politik. Nu återstår förhandlingar med EU-parlamentet för att få paketet i hamn.Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, skrev om miljö- och klimatpolitiken i samlingsvolymen. Också här har det svenska ordförandeskapet kunnat notera framgångar då man fört de gröna frågorna framåt. Samtidigt har en del frågor stött på patrull i vissa medlemsländer. Ordförandeskapets arbete med att få konkurrenskraft högre på agendan kan få stora effekter på EU:s klimat- och miljöpolitik framöver..Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, följer EU:s arbete på hälsoområdet, och här kan Sverige räkna hem framsteg i kampen mot antibiotikaresistens sedan medlemsländerna enades om att skapa nationella mål för minskad användning av antibiotika. Förhandlingarna om rådsslutsatserna om global hälsa tycks dock unionens arbete ha stannat upp.Louise Bengtsson är också avsnittets programledare, tillsammans med Karin Flordal. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  2023-06-21
  1:06:20
 • EU-ministern om slutspurten för Sveriges EU-ordförandeskap
  Sveriges EU-minister Jessika Roswall besöker Sieps Podcast inför sluttampen av det svenska EU-ordförandeskapet. Medlemsländerna har just enats om migrationspakten, men hur har det gått i de andra frågorna? Och vad kan åstadkommas på den korta tid som finns kvar? Det svenska EU-ordförandeskapet går nu mot sitt slut, och bara några veckor återstår innan Spanien tar över vid halvårsskiftet. Alldeles nyligen kunde ordförandeskapet, tillsammans med en rad andra aktörer, ena medlemsstaterna i migrationsfrågan som länge stått högt på EU:s agenda. Nu återstår förhandlingar med parlamentet innan lagstiftningspaketet är i hamn. Hur har det gått med de svenska prioriteringarna under ordförandeskapet? EU-minister Jessika Roswall framhåller stödet till Ukraina som den överordnade frågan under det senaste halvåret, men hur har det egentligen varit med enigheten bland EU-länderna? Den gröna omställningen har också varit en prioritet där Roswall pekar på framgångar för ordförandeskapet. Vidare berättar Roswall om vilka lärdomar som gjorts det här halvåret och de möjligheter till långsiktigt arbete som ett ordförandeskap ger. Till exempel har Sverige fört upp konkurrenskraft högt på EU:s agenda. Även rättsstatens principer är en av det svenska ordförandeskapets prioriteringar, och på det området lyfter Roswall fram rättsstatsdialogerna, att man hållit hearing med Ungern och Polen och ett symposium med fokus på rättsstatens principer längre fram i juni. Roswall konstaterar också att en hel del arbete återstår innan det är dags att lämna stafettpinnen till nästa trio, där Spanien är först ut andra halvåret 2023. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  2023-06-09
  46:17
 • Riksdagen och EU-ordförandeskapet
  Genom EU-nämnden har Sveriges riksdag stort inflytande över svensk EU-politik. Hur har det fungerat under det svenska EU-ordförandeskapet? EU-nämndens ordförande Hans Wallmark gästar detta avsnitt av Sieps Podcast. Statsvetaren Valentin Kreilinger bidrar med forskningsperspektiv. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har den parlamentariska dimensionen av EU-ordförandeskapet breddats och fördjupats. I detta avsnitt av Sieps Podcast gästar EU-nämndens ordförande Hans Wallmark (M) för ett samtal om hur riksdagen har förvaltat detta uppdrag under det svenska ordförandeskapet. Riksdagens inflytande över svensk EU-politik har varit stark även under ordförandeskapet. Dock med den skillnaden att regeringen inte sökt förhandlingsmandat i EU-nämnden, då de istället intagit en ordförandeskapsposition. Detta samtidigt som den svenska regeringen i egenskap av ordförande hanterat frågor som polariserar de svenska partierna och där Sveriges position avviker från EU-majoriteten. Wallmark menar att både regeringen och EU-nämnden har hanterat dessa frågor med finkänslighet och med respekt för ordförandeskapets roll som oberoende medlare. Riksdagen kommer under ordförandeskapshalvåret att ha arrangerat åtta interparlamentariska konferenser med de nationella parlamenten i övriga EU. Wallmark menar att Sveriges sätt att ta tillvara dessa möjligheter till dialog, med sitt fokus på sakfrågor som klimatomställningen, den inre marknaden och stödet till Ukraina, sticker ut då många andra ordförandeskapsparlament tidigare tenderat att fokusera på institutionella frågor. Att riksdagen och EU-nämnden har en stark roll är också något som Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, håller med om. Enligt honom avspeglas detta just i tyngdpunkten på sakfrågor i de interparlamentariska konferenserna, då svagare parlament tenderar att söka sätt att stärka sin roll genom diskussioner kring formfrågor. Kreilinger har nyligen också skrivit en analys om nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess. I avsnittet berättar han mer om resultatet av sin analys, som fokuserar på den politiska dialogen mellan nationella parlament och kommissionen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  2023-05-26
  58:47

Fler podcasts i Utbildning

Om Sieps Podcast

Sieps uppdrag är att belysa aktuella Europapolitiska frågor på ett självständigt och allsidigt sätt. Vi gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Podcast-webbplats

Lyssna på Sieps Podcast, Lärarpodden och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Sieps Podcast

Sieps Podcast

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store