Powered by RND
Lyssna på Snacka om brott i appen
Lyssna på Snacka om brott i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer

Snacka om brott

Podcast Snacka om brott
Podcast Snacka om brott

Snacka om brott

Brottsförebyggande rådet
Lägg till
En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.
Mer
En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 48
 • Barn som utsätts för brott – hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få?
  Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Brotten mot barn upptäcks mer sällan och polisanmäls i mindre utsträckning, än brott mot vuxna. Utifrån resultaten i den kartläggning av anmälda brott mot barn mellan 7 och 15 år, som Brå genomfört, diskuteras bland annat vilka mönster som finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd som finns att få? Det här avsnittet av ”Snacka om brott – special” spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023. Medverkar gör Monika Sellgren Karlsson, Utredare, Brå; Ing-Mari Larsson, Socionom/Barnrättsombud, Stödcentrum för unga brottsoffer samt Charlotte Qvandt, Barnahus, Polismyndigheten. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.
  2023-09-08
  46:19
 • Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga?
  Brott bland barn och unga är en ständigt aktuell fråga som kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande med unga? Både de som redan begår brott och de som riskerar att hamna i brottslighet. Det här avsnittet av ”Snacka om brott – special” spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023. Medverkar gör Christina Söderberg, utredare, Brå; Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Sveriges kommuner och regioner; Linnea Lindquist, biträdande rektor, Hammarkullsskolan samt Jonas Söderlund, familjebehandlare, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.
  2023-09-08
  45:32
 • Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få?
  År 1998 infördes brottet Grov fridskränkning som tar sikte på upprepat våld i nära relation. Utifrån resultaten i en rapport där Brå studerat brottet närmare, diskuteras bland annat vad som karaktäriserar anmälningar om grov fridskränkning mot barn. Hur hanterar rättsväsendet anmälningarna och vilka svårigheter stöter man på i hanteringen av brottet? Vilket stöd och skydd får barnen efter att brottet anmäls? Det här avsnittet av ”Snacka om brott – special” spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023. Medverkar gör Stina Holmberg, Utredare, Brå; Susanne Sommargren, Polisinspektör, Barnahus, Polismyndigheten samt Alexandra Bopp, Vice chefsåklagare, Norrorts åklagarkammare, Åklagarmyndigheten. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.
  2023-09-08
  40:43
 • Barn och unga som begår brott - hur förebygger vi kriminalitet och stöttar unga i riskzon att lämna en kriminell livsstil?
  Samverkan mellan till exempel skola, socialtjänst, polis, kommun är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förebygga att barn och unga begår brott. Samverkan är också en viktig nyckel för att identifiera och stötta unga som riskerar att hamna i kriminalitet och de som vill lämna en kriminell livsstil. I det här poddavsnittet pratar vi om hur olika typer av samverkan kan fungera, utifrån ett informationsmaterial som Brå varit med och tagit fram; Sociala insatsgrupper (SIG) samt Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Mer information finns på www.bra.se/sig-sspf Medverkande: Emma Ravald, verksamhetsutvecklare för Barn och unga, Polismyndigheten; Marcus Terfelt, samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun samt Christina Söderberg, utredare, Brå. Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.
  2023-03-02
  32:56
 • Afrofobiska hatbrott
  Hatbrott mot afrosvenskar kan ske på en mängd olika platser och tidpunkter. Det påverkar afrosvenskars vardag och riskerar att bidra till en förstärkt känsla av utanförskap. Hatbrott mot afrosvenskar karaktäriseras också av en högre förekomst av våld, jämfört med andra typer av hatbrott. Med utgångspunkt i en rapport som Brå publicerade i slutet av november 2022, diskuteras bland annat hur utsattheten kan ta sig uttryck; vilka gärningspersonerna är; vilka konsekvenser utsattheten kan få samt vad man göra åt den här typen av brott. I poddavsnittet förekommer citat från personer som intervjuats i Brås studie. Citaten är inlästa av andra personer, än de som intervjuats. Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare, Brå samt Anna Adeniji, filosofie doktor och konsult i frågor om rasism. Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå. Publicerad: 19 december 2022. Relaterad publikation: Afrofobiska hatbrott
  2022-12-19
  29:32

Fler podcasts i Stat och kommun

Om Snacka om brott

En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.
Podcast-webbplats

Lyssna på Snacka om brott, This Means War och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Snacka om brott

Snacka om brott

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store