Powered by RND
Lyssna på Pedagogisk Psykologi i appen
Lyssna på Pedagogisk Psykologi i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer

Pedagogisk Psykologi

Podcast Pedagogisk Psykologi
Podcast Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi

Rova & Sjögren Psykologi AB
Lägg till
Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens...
Mer
Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens...
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 36
 • Hur får vi skolan att kännas meningsfull? - Maria Wiman
  I det här femte och sista avsnittet för säsongen intervjuar vi Maria Wiman. Maria är lärare, kolumnist och författare som skrivit flera böcker om det som kallas “värdeskapande lärande”. Bland annat böckerna Första tiden som lärare och Handbok i värdeskapande lärande. Maria kommer föreläsa på vår utbildningsdag, Pedagogiskt Ledarskap, 31 oktober 2023. Här är några av de ämnen som diskuteras i podden: Vad är värdeskapande lärande? Hur värdeskapande lärande ökar motivation och engagemang hos eleverna? Att använda ilska och starka känslor som motivation och drivkraft Marias tal på demonstrationen mot nedskärningar i skolan, maj 2023 Vikten av nära samarbete mellan lärare och elevhälsa Den nya bok Maria skriver på och vad den kommer innehålla Om du fann avsnittet intressant, dela det gärna vidare med kollegor och i sociala medier. Klicka här för att läsa mer och boka biljett till Pedagogiskt Ledarskap, en utbildningsdagen för personal inom skola och elevhälsa. Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: Hemsida: https://www.rovasjogren.se Facebook: https://www.facebook.com/rovasjogren Instagram: https://www.instagram.com/rovasjogren/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rovasjogren/ Utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap: https://pedagogisktledarskap.se
  2023-09-11
  32:46
 • Från skolfrånvaro till skolutveckling - Specialpedagogiska teamet, Södertälje
  I det här avsnittet intervjuar vi Karin Lundstedt, Linda Frenning och Alex Höglund ur det specialpedagogiska teamet i Södertälje. Teamet har gjort en spännande resa över ett antal år från att arbeta med skolfrånvaro till att jobba mer med skolutveckling. Några av de ämnen som diskuteras i podden: Att arbeta mot hela skolor, inte bara enskilda individer Successiv förflyttning mot att arbeta mer förebyggande och främjande Att nå ut i verksamheterna och inte bli fast i ett “elfenbenstorn” Att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete, inte försöka styra det Att våga pröva nya arbetssätt och lära av misstag Vikten av delaktighet och delade målsättningar för att skapa motivation Klicka här för att läsa mer och boka biljett till utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap för personal inom skola och elevhälsa. Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: Hemsida: https://www.rovasjogren.se Facebook: https://www.facebook.com/rovasjogren Instagram: https://www.instagram.com/rovasjogren/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rovasjogren/ Utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap: https://pedagogisktledarskap.se
  2023-09-04
  28:15
 • Studiestrategier för ökat lärande - Diana Storvik
  I det här avsnittet intervjuar vi Diana Storvik. Diana är specialpedagog, gymnasielärare, specialpedagog och driver den populära bloggen Specialpedagog på gymnasiet. Diana kommer föreläsa på vår utbildningsdag, Pedagogiskt Ledarskap, 31 oktober 2023 utifrån sina böcker Studiestrategier på gymnasiet och Studiestrategier på högstadiet. Några av de ämnen som diskuteras i podden: Dianas vändpunkt i karriären, när hon mötte en klass som inte passade in i mallen Att träna elever att reflektera över sitt eget lärande och val av strategier Att styra tillbaka fokus mot lärande, inte bara examinationer Vikten av att tänka i termer av progression Börja med att bygga stödstrukturer Anteckningsmetoder såsom Cornell notes och hur man kan arbeta med det En modell för stegvis ökat eget ansvar Om du fann avsnittet intressant, dela det gärna vidare med kollegor och i sociala medier. Klicka här för att läsa mer och få 25% “boka tidigt-rabatt” på utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap för personal inom skola och elevhälsa. Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: Hemsida: https://www.rovasjogren.se Facebook: https://www.facebook.com/rovasjogren Instagram: https://www.instagram.com/rovasjogren/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rovasjogren/ Utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap: https://pedagogisktledarskap.se
  2023-08-28
  26:35
 • Att främja elevers välbefinnande och psykiska hälsa - Åse Fagerlund
  I det här avsnittet intervjuar vi Åse Fagerlund.  Åse är filosofie doktor, psykolog, psykoterapeut och leder sedan 2015 en forskargrupp som studerar metoder och verktyg för att stärka barn och ungas välbefinnande. Åse kommer föreläsa på vår utbildningsdag, Pedagogiskt Ledarskap, 31 oktober 2023 utifrån sina två böcker Öka välbefinnandet i skolan: Praktiska lektioner i positiv psykologi och Elevhälsa i skolan: praktiska lektioner i mindset, hoppfullhet och grit Några av de ämnen som diskuteras i podden: Forskning kring metoder för att främja psykiskt välbefinnande i skolan Varför fokus ofta läggs på elevers svagheter snarare än styrkor Att vi har ett överflöd av verktyg för att hitta barns svagheter, men desto färre för kartlägga styrkor Varför vi inte får nöja oss med bara en ytlig förståelse för barns styrkor Åses nya bok “Elevhälsa i skolan”, som utgår från forskning och innehåller praktiska lektioner Debatten om att inför psykisk hälsa på schemat i Sverige Vikten av att ha en röd tråd mellan de värderingar som lärs ut till eleverna och skolans kultur Risker med att lägga för stort ansvar på den enskilda eleven Begreppen “grit” och “growth mindset” och kritik som riktats mot dem Hur svårt och komplext det är att göra effektstudier i skolan Vikten av att lära eleverna styrka, glädje och medkänsla Om du fann avsnittet intressant, dela det gärna vidare med kollegor och i sociala medier. Klicka här för att läsa mer och få 25% “boka tidigt-rabatt” på utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap - som riktar sig till personal inom skola och elevhälsa. Hör av er om ni har någon feedback eller vill ställa frågor. Ni hittar länk till vår hemsida och sociala medier nedan. Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: Hemsida: https://www.rovasjogren.se Facebook: https://www.facebook.com/rovasjogren Instagram: https://www.instagram.com/rovasjogren/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rovasjogren/ Utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap: https://pedagogisktledarskap.se 
  2023-08-21
  29:02
 • Vad evolutionen kan lära oss om ledarskap i skolan - Per Kornhall
  Podden är tillbaka! 🥳 Först ut en intervju med skolexpert och författare Per Kornhall.  Per kommer föreläsa på vår utbildningsdag, Pedagogiskt Ledarskap, 31 oktober 2023 utifrån sin bok "Naturligt ledarskap: vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan". Här är några av de teman som diskuteras i podden: Hur Per blev intresserad av ledarskap, lärande och skolfrågor Bakgrunden “Barnexperimentet”, Pers bok som kritiserade skolreformerna på 1990-talet Kopplingen mellan ledarskap och lärande Ledarskapets evolutionära rötter i mänsklighetens historia Olika typer av ledarskap och när de passar bättre respektive sämre Vikten av mod, ödmjukhet och förmåga att erkänna misstag hos ledare Det lustfyllda både i att undervisa och leda Den positiva utvecklingen av kollegialt lärande i svensk skola Problem och utmaningar i svensk skola idag Det svåra uppdraget för rektorer och behovet att skapa bättre förutsättningar för både lärare och skolledare att lyckas Om du fann avsnittet intressant, dela det gärna vidare i sociala medier. Klicka här för att läsa mer och få 25% "boka tidigt-rabatt" på utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap - som riktar sig till personal inom skola och elevhälsa. Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: Hemsida: https://www.rovasjogren.se  Facebook: https://www.facebook.com/rovasjogren  Instagram: https://www.instagram.com/rovasjogren/  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rovasjogren/  Utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap: https://pedagogisktledarskap.se  
  2023-08-14
  43:07

Fler podcasts i Utbildning

Om Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten produceras av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på pedagogiskpsykologi.se
Podcast-webbplats

Lyssna på Pedagogisk Psykologi, TED Talks Daily och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store