Powered by RND
Lyssna på Delmi-podden i appen
Lyssna på Delmi-podden i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer

Delmi-podden

Podcast Delmi-podden
Podcast Delmi-podden

Delmi-podden

DELMI
Lägg till
Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedla...
Mer
Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedla...
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 24
 • Avsnitt 23. Barn i återvändandeprocessen
  Att återvända till sitt ursprungsland efter avslag på en asylprövning eller negativt besked rörande uppehållstillstånd är en svår upplevelse för de flesta. För barn är återvändandeprocessen och -upplevelsen ännu svårare. Hur kan man bemöta barn i återvändandeprocessen? Avsnittet är det andra av sex som ingår i Delmis AMIF-finansierade projekt ”Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser”.
  2023-09-28
  32:04
 • Avsnitt 22. Hur fungerar återvändande?
  Personer som inte har laglig rätt att vistas i Sverige, bland annat efter ett avslag eller kanske för att de inte har sökt uppehållstillstånd ska återvända till sina hemländer. Vissa vill återvända frivilligt medan andra måste återvända under tvång. Hur fungerar det egentligen när en människa ska återvända till sitt hemland? Vilka myndigheter är inblandade och hur arbetar de? Vilka svårigheter finns i processen, sett från myndigheternas, de återvändandes och mottagarländernas perspektiv? Hur kan man fånga upp och stötta sårbara personer? Och vilka diplomatiska verktyg fungerar bäst för att underlätta återvändande till tredjeland?Avsnittet är det första av sex som ingår i Delmis AMIF-finansierade projekt ”Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser”.
  2023-06-01
  56:40
 • Avsnitt 21: Trygghetsskapande åtgärder i lokalsamhället
  Detta avsnitt av Delmi-podden tar avstamp i den sjätte publikationen i serien Avhandlingsnytt och handlar om olika trygghetsskapande åtgärder på lokal nivå. Vilka verktyg använder sig olika aktörer av för att skapa trygghet i utsatta områden och finns det risker för att vissa grupper lämnas utanför det trygghetsskapande arbetet?
  2023-04-12
  41:38
 • Avsnitt 20: EU-ordförandeskapet och migration
  Sverige är ordförande i EU:s ministerråd fram tills den 30 juni 2023. Delmi har därför bjudit in tre kunniga gäster till studion för att diskutera vad svenska EU-ordförandeskapet innebär för områden såsom asyl och migration och hur mycket påverkan Sverige egentligen har som ordförandeland när det gäller dessa områden. Klas Jansson, tillförordnad chef på Europaparlamentets kontor i Sverige, berättar om hur Europaparlamentet har hittills arbetat med frågan om asyl och migration under svenska ordförandeskapet. Bernd Parusel, fil.dr. i statsvetenskap och forskare på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), pratar om EU:s migrations-och asylpakt som håller fortfarande på att förhandlas fram, medans Louise Dane, doktor i offentlig rätt med inriktning barnrätt och migrationsrätt, och jurist på Asylrättscentrum, berättar om vilka utmaningar som kan uppstå utifrån ett rättsperspektiv när det gäller nationell lagstiftning på området samt EU-rätten. Anna Hammarstedt, utredningssekreterare på Delmi, kickar igång podden genom att berätta om Delmis arbete kring svenska EU-ordförandeskapet. Programledare är Ann-Louise Rönestål.
  2023-03-03
  29:47
 • Avsnitt 19: Klimatförändringar, migration och framtiden
  Delmis nya kunskapsöversikt Climate Change, Displacement, Mobility and Migration: The State of Evidence, Future Scenarios, Policy Options visar att naturkatastrofer och klimatförändringar har, och kommer fortsätta ha, en stor påverkan på människors liv, förutsättningar och mobilitet. Men även om naturkatastrofer och klimatförändringar påverkar människors mobilitet har det inte, tidigare uppskattningar till trots, drivit internationell migration hög utsträckning. I avsnitt 19 av Delmi-podden intervjuas Rainer Münz, en av författarna till kunskapsöversikten, om vad vi tidigare antagit om framtidens klimatrelaterade migration, vad vi faktiskt vet just nu, vad vi kan förvänta oss och vilka alternativ framåt det finns för att mildra och anpassa oss till effekterna av klimatförändringar. Rainer Münz är expert på demografi och internationell migration. Han är just nu gästprofessor vid Central European University och the Diplomacv Academy i Wien, Österrike. Tillsammans med Mathias Czaika, professor i migration och integration och prefekt vid institutionen för migration och globalisering vid Danube University, Krems, Österrike, har de skrivit Delmis senaste kunskapsöversikt.Programledare: Daniel Silberstein och Anna Hammarstedt
  2022-11-25
  22:12

Fler podcasts i Stat och kommun

Om Delmi-podden

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. I podden kommer rapportförfattare och andra experter bjudas in och intervjuas av programledaren Ann-Louise Rönestål Ek och Delmis Diana Sarbast. Delmi-podden special (avsnitt 11–13) leds av Mats Bergstrand. Läs mer på www.delmi.se och ta del av Twitter-uppdateringar på @Delmigram.
Podcast-webbplats

Lyssna på Delmi-podden, Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Delmi-podden

Delmi-podden

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store

Delmi-podden: Poddsändningar i Familj