Powered by RND
Lyssna på Demokratiresan - en podcast från SKR i appen
Lyssna på Demokratiresan - en podcast från SKR i appen
(2 266)(249 698)
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
Spara kanal
väckarklocka
Sleeptimer
HemsidaPoddsändningarStat och kommun
Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Podcast Demokratiresan - en podcast från SKR
Podcast Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Lägg till
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras d...
Mer
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras d...
Mer

Tillgängliga avsnitt

5 resultat 100
 • #111 – Medborgarberedning – Citizen assemblies
  Citizens assemblies, eller medborgarberedningar som vi på SKR har valt att kalla metoden på svenska, är en dialogmetod som fungerar bra när frågorna är svåra att förstå och starkt polariserade. Anna Colom beskriver hur metoden fungerar och ger exempel på hur den använts. Samtalet förs på engelska. Medverkande: Anna Colom, research manager, Democratic Society, Edward Andersson, dialogexpert, Dem-design, Nils Munthe, SKR  Samtalsledare: Anders Nordh, SKR Skrift: Medborgarberedning, SKR
  2023-09-15
  33:51
 • #110 Inför EU-valet 2024
  9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet som är en av de lagstiftande EU-institutionerna och förberedelserna för att genomföra valet är redan på gång i många kommuner. Vi samtalar om vikten av att gå och rösta, EU:s påverkan på lokal och regional nivå och andra insatser som planeras inför EU-valet. Medverkande: Klas Jansson, tf kontorschef, Europaparlamentet Sverige, och Malin Looberger, EU-samordnare SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
  2023-09-12
  26:11
 • #109 Styra med Agenda 2030
  Medvetenheten kring hållbarhet och Agenda 2030 är hög i Sveriges kommuner och regioner. Men hur får vi igång ett förändringsarbete i verksamheten med målen i Agenda 2030 som utgångpunkt? Vilken roll kan politiken spela? Viktiga komponenter i arbetet är nulägesanalys och kommunikation. Medverkande: Frida Johansson, hållbarhetstrateg, Tierps kommun Sara Sjödal, KSO, Tierps kommun och Anette Jansson, programansvarig för hållbarhetsprogram, Region Gotland, och Christine Feuk, SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
  2023-08-29
  42:01
 • #108 Systematiskt arbete mot välfärdsbrott
  Arbetet mot välfärdsbrottslighet kan se ut på många olika sätt i kommuner och regioner och kan med fördel ske systematiskt. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, att se till hela processen. Hur kan vi förebygga, se till att kryphålen blir mindre, hur kan vi upptäcka, göra bättre kontroller så vi hittar dem som ändå slinker igenom och slutligen hur kan vi hantera de brott vi hittar på ett effektivt och smidigt sätt. Medverkande: Mattias Wikner, konsult KPMG, och Christina Kiernan samordnare mot välfärdsbrott, SKR. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR  
  2023-08-15
  34:55
 • #107 Motståndskraft för att möta förövarna digitalt
  I det här avsnittet pratar vi om hur utrymmet för att uttrycka hot och hat i digitala miljöer har förändrats och riskerar att skapa en normativ förskjutning av det demokratiska samtalet. Medverkande: Lisa Kaati, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet, Nazar Akrami, professor i psykologi vid Uppsala universitet med inrikt¬ning på personlighets- och socialpsykologi och Daniel Lindvall doktor i sociologi vid Uppsala universitet och tidigare huvudsekreterare för ett flertal statliga utredningar. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR
  2023-06-27
  33:12

Fler podcasts i Stat och kommun

Om Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.
Podcast-webbplats

Lyssna på Demokratiresan - en podcast från SKR, På spaning innovation och många andra stationer från världens alla hörn med radio.se-appen

Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Ladda ner gratis nu och lyssna enkelt på radio.

Google Play StoreApp Store

Demokratiresan - en podcast från SKR: Poddsändningar i Familj